Cytat z Pisma Świętego

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49,15)
Szczęść Boże Bracia,
 
Jak co roku jesteśmy proszeni o obecność i posługę podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielę 11 września.
Wraz z Księdzem Dyrektorem Pawłem Gałuszką serdecznie prosimy, byście do 1 września zdeklarowali chęć udziału w tym wydarzeniu.
Chcemy wiedzieć bowiem na ilu z was możemy liczyć.
Proszę więc zgłaszać swoją gotowość do naszych braci: Pawła Kmiecika, Piotra Kuzery lub Władysława Nęcki, którzy przygotują listę w oparciu o wasze zgłoszenia.
Serdecznie was proszę o obecność i zaangażowanie.
Oczywiście będę w tym dniu z wami?
Serdecznie was pozdrawiam
 
ks. Artur Czepiel