Cytat z Pisma Świętego

Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. (Iz 41, 10)

1. W dniu 22.09.2012 odbyła się VI Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium bł. Jana Pawła Kraków – Łagiewniki.
Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za uczestnictwo w naszym świętowaniu naszej służby Chrystusowi Eucharystycznemu w posłudze chorych i cierpiących naszych Braci i Sióstr.
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, bp. Adamem Bałabuch i bp. Jan Zając wyrazili pod Waszym adresem głębokie uznanie „że pielgrzymka była zorganizowana perfekcyjnie”.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowania i w organizację dzisiejszej uroczystości, które jak wiecie trwały od wiosny tego roku. Za liturgię i śpiew, żmudne próby, przygotowanie tekstów drukowanych, plakatu i strony internetowej, zorganizowanie sekretariatu pielgrzymki, służby porządkowej, i informacji wokół Sanktuarium. Tym, którzy powiadamiali media i przygotowywali konferencję prasową, zorganizowali nagłośnienie i udokumentowali pielgrzymkę filmem i zdjęciami. Może wszystkiego tu nie wyliczyłem. Za tą posługą stają konkretni ludzie, którzy z wielkim oddaniem i poświeceniem czynnie wzięli udział w naszym pielgrzymowaniu do Łagiewnik. Dziękuję za Wasze dobrowolne ofiary na organizacje pielgrzymki, oraz wsparcie 32. Waszych Ks. Proboszczów i Parafii. Myślę o Was wszystkich. Niech każdy, kto przyczynił się w jakikolwiek sposób do jej organizacji przyjmie moje wyrazy szacunku i serdeczne Bóg zapłać! Ks. Jerzy Serwin.

Na Dzieła Boże zawsze wystarcza, ale i zawsze są potrzeby. Ta prośba o wsparcie jest ciągle aktualna. Nadzwyczajni szafarze są przecież w ponad 120 parafiach.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. w Archidiecezji Krakowskiej mają swoje konto. Za nasze finanse odpowiadają Okoń Jacek i Szarek Janusz jako pełnomocnicy.
mBank nr rachunku: 39 1140 2004 0000 3702 0582 2842
(przy wpłatach należy wpisać Okoń Jacek nszafarze)

2. Opłatek z Księdzem Kardynałem dla Was i Waszych rodzin będzie 10.01.2013 (czwartek) w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach o godz. 17:00. Na życzenie Księdza Kardynała będziemy go przeżywać wspólnie ze Służbą Liturgiczną i Ruchem Światło-Życie. Jest zwyczajem wszystkich nadzwyczajnych szafarzy, że w takich uroczystych celebracjach uczestniczymy w stroju liturgicznym. W Bazylice po ubraniu alby zajmujemy miejsce na Eucharystii w ławkach z prawej strony Bazyliki, zaś na życzenia przechodzimy do holu dolnego kościoła i tam też zaraz po Mszy św. w strojach liturgicznych składamy życzenia i łamiemy się opłatkiem z Księdzem Kardynałem.

3. Przedłużenie misji do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. na kolejny rok uzyskujemy na podstawie opinii Księdza Proboszcza (dotyczy wszystkich roczników) i udziału w rekolekcjach dla nadzwyczajnych szafarzy oraz lektury przynajmniej jednej książki.

4. Dla nadzwyczajnych szafarzy z grupy VII rekolekcje będą miały miejsce w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej 14-16.12.2012 (rozpoczęcie kolacją w piątek 1800, zakończenie w niedzielę po obiedzie). Zabieramy alby, Pismo św., Oremus, swoją Liturgię Godzin (jednotomową) i książeczkę „Komunia Święta zanoszona do chorych przez nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej”.

5. Terminy rekolekcji dla pozostałych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, grupy od I do VI
26-28.10.2012 - ks. Roman Bogacz
23-25.11.2012 - ks. Bogdan Zbroja
4-6.01.2013 - ks. Roman Bogacz

14-16.06.2013 - rekolekcje dla żon poprowadzi ks. Krzysztof Wąs.

6. Forma przekazywania dokumentów do przedłużenia misji w książeczkach „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” na lata 2013-2014
Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Kraków, ul. Wiślna 12/6 najpóźniej do 10 września 2013 roku na jeden z zaplanowanych terminów telefonicznie (12 6288231) lub osobiście. Z powodów losowych można w późniejszym czasie zmienić termin rekolekcji. Na cztery tury rekolekcji powinno się zapisać ponad 240  nadzwyczajnych szafarzy. Zapisujemy średnio po 60 uczestników na rekolekcje. Duszpasterstwo jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. od 1000 do 1300 i od 1400 do 1600 i w sobotę od 1000 do 1300. Koszt rekolekcji 150 zł

Na rekolekcje przywozimy ze sobą opinię Księdza Proboszcza o podejmowanej posłudze (jeżeli
w parafii jest kilku szafarzy to oddzielnie dla każdego) i składamy je Księdzu Opiekunowi na rekolekcjach.

Natomiast książeczkę „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” mamy dostarczyć do 15 marca każdego roku do swojego rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny rok. Misja kończy się
30 kwietnia. Uaktualnione książeczki rejonowy przekazuje nadzwyczajnym szafarzom w swoim rejonie (na wiosennym spotkaniu formacyjnym w rejonie).

7. Bardzo prosimy, aby informować Księdza Opiekuna lub Odpowiedzialnych w rejonach, o wydarzeniach związanych z Waszą posługą czy o wydarzeniach losowych. Dobrze by było, aby w miarę możliwości postarać się o adres e-mail lub grzecznościowy kogoś z rodziny i przynajmniej raz w tygodniu zaglądać do poczty. Wtedy informacje byłyby przekazywane szybko i sprawnie.

8. Błogosławieństwo do posługi nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (VIII grupa) będzie miało miejsce 23.03.2013 (sobota) w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach o godz. 1100. Zapraszamy wszystkich szafarzy. Tradycyjnie podejmujemy na Eucharystii posługę liturgiczną oraz śpiew.

9. Msza Krzyżma Świętego - Pielgrzymka Służby Liturgicznej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wielki Czwartek 28.03.2013 r.  godz. 10:00. Uczestniczymy we Mszy św. w albach. Zajmujemy miejsca z prawej strony Bazyliki.

10. IV Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Archidiecezji Krakowskiej (wraz z rodzinami) do grobu swojego patrona św. Stanisława Kazimierczyka, w Kościele Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu – 5.05.2013 (niedziela) godz. 19:00. Uczestniczymy we Mszy św. w albach. Tradycyjnie podejmujemy na Eucharystii posługę liturgiczną oraz śpiew.

11. Procesja z Wawelu na Skałkę - 12.05.2013 (niedziela). Uczestniczymy w procesji w albach. Spotykamy się przy furcie klasztornej Bazyliki Bożego Ciała najpóźniej do godz. 8:00. Wraz z Księżmi Kanonikami udajemy się na Wawel niosąc relikwie św. Stanisława Kazimierczyka umieszczone na specjalnym feretronie. Możemy pozostawić zbędne rzeczy w salce przy furcie. Kiedy ruszy procesja z Wawelu na Skałkę niosący relikwie św. Stanisława będą się zmieniać. Po Mszy św. na Skałce relikwie odprowadzimy bezpośrednio do Bazyliki Bożego Ciała. Szczegóły będą podane na stronie internetowej.

12. W dniach 14-16.06.2013 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej organizowane będą rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Wąs. Zapisów na rekolekcje można dokonywać w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w Krakowie, ul. Wiślna 12/6 najpóźniej do 9.06.2013 r. Rozpoczęcie rekolekcji kolacją w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie.

13. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe wraz z rodziną) włączają się w doroczną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej – 31.08.2013 (sobota), godz. 10:30. Na tej pielgrzymce nadzwyczajni szafarze ubrani w albach wejdą z całą asystą w procesji wejścia, zajmą wyznaczone miejsce, oraz podejmą posługę pateny w czasie Komunii św.

14. Jesienią tego roku, na spotkaniach formacyjnych w rejonach odbędą się wybory odpowiedzialnych za nadzwyczajnych szafarzy w VI naszych rejonach. Proszę o obecność  i omodlone kandydatury.
Terminy i miejsca spotkań:
- Rejon I - Kraków I Centrum - 9 listopada (piątek) godz.18.30 parafia NMP z Lourdes, Kraków, ul. Misjonarska.
- Rejon II - Kraków II Nowa Huta - 9 listopada (piątek) godz.17.30 parafia Miłosierdzia Bożego, Kraków, Wzgórza Krzesławickie.
- Rejon III - Kraków III Podgórze - 17 listopada (sobota) godz.18.00 parafia Najświętszej Rodziny, Kraków-Nowy Bieżanów.
- Rejon IV - Chrzanów - 16 listopada (piątek) godz.18.00 parafia św. Barbary, Libiąż.
- Rejon V i VI- Wadowicko - Suski - 25 października (czwartek) godz.18.00 parafia Ofiarowania NMP, Wadowice.
- Rejon VII i VIII - Podhalańsko - Myślenicki -13 października (sobota) godz.10.00 parafia MB Szkaplerznej, Zubrzyca Dolna.

15. W parafii pw. Jana Chrzciciela organizowana jest pielgrzymka śladami Jezusa i jego poprzednika Jana Chrzciciela do Ziemi Świętej i Jordanii w dniach od 25.04 - 6.05.2013. Program na stronie janchrzciciel.eu lub osobiście 502 71 38 77. Zgłoszenia tylko do 10 października.