Potrzebujemy Ciebie, Zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego.
Mane nobiscum, Domine! Alleluja!

św. Jan Paweł II


Chrystus Zmartwychwstał!

W te radosne Święta Wielkanocne, po raz kolejny i na nowo przeżywamy prawdę, że Bóg pragnie zbawienia człowieka. Syn Boży stał się Człowiekiem i umarł za Nas na krzyżu. Rozważając niepojętą tajemnicę zbawczego dzieła Chrystusa, chcemy dzielić się tą radością.

Niech święty czas Triduum i Nocy Paschalnej, będzie czasem przemiany serc.

Niech udział w tych tajemnicach ożywi Naszą wiarę, da nadzieję i umocni miłość.

Pragniemy również życzyć obfitości Bożych darów jakie Nasz Pan wysłużył Nam przez swoją bolesną Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie.

Niech Pan Życia, darzy Was i Wasze Rodziny wszelkimi łaskami w służbie Bogu i ludziom tak, aby ten czas był czasem prawdziwej wspólnoty i wzrastania w wierze.

Ks. Jerzy Serwin
Ks. Michał Leśniak