Oczekuję, czasem niecierpliwie tego radosnego momentu, podania Komunii Świętej choremu, czy też wiernym. Trwając wtedy w adoracji naszego Pana, pochylam się nad widoczną i tak promienną wiarą wiernych, którzy przyklękają. I wypadałoby przed niektórymi z nich klęknąć i podziękować Panu, "który tak wielkie rzeczy uczynił". Bo wiara to siła Kościoła, jest świadectwem dla młodych, to podpora w starości, nadzieja w chorobie i smutku, integruje nas Polaków dając nam siłę przetrwania wszelkich dziejowych zawirowań.

Marek Polański