Jego Ekscelencjo Czcigodny Księże Biskupie!

Dziękujemy za Błogosławieństwo, Kościołowi Świętemu, rodzicom, rodzinom, katechetom i duszpasterzom za formację duchową, dzięki której mogliśmy odpowiedzieć "Tak" na wezwanie naszych drogich księży proboszczów.

Dziękujemy za te blisko półroczne zdroje wiedzy dane nam przez znakomitych wykładowców Papieskiej Akademii Teologicznej i ojcowską opiekę Księdzu Jerzemu Serwinowi Archidiecezjalnemu Duszpasterzowi OAZ.

Ekscelencja wybaczy, że słowa się łamią i serce drży. Ogarnia nas bowiem wielkie wzruszenie, bo będziemy nieść Chrystusa Miłosiernego, chorym w pokorze i posłuszeństwie naszym proboszczom.

Dlatego pokornie prosimy Was wszystkich tu zebranych na tej uroczystości, módlcie się za nami!

(w imieniu szafarzy dziękował Marek Polański)