Przypominam, że obowiązuje nas uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej konkretnie dla naszej wspólnoty. Jest to wymóg do przedłużenia pozwolenia na posługiwanie. Kto się nie stawi na rekolekcjach, bądź nie zgłosi słusznej przyczyny braku możliwości wzięcia w nich udziału, nie będzie miał przedłużonej misji.

Chciałbym się zwrócić do Was na początku Wielkiego Postu z kilkoma bieżącymi sprawami.

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już szesnasty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

30 kwietnia dobiega końca pozwolenie na posługiwanie niektórym grupom Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w naszej archidiecezji.

Plan na najbliższy Dzień Skupienia, zaplanowany na 6 lutego 2021 roku, ze względu na COVID-19 i sakrę biskupią ks. bpa nominata Roberta Chrząszcza, którą wyznaczono właśnie na ten dzień, będzie wyglądał następująco:

Przez kolejne trzy czwartki (3, 10, 17 grudnia) oraz w środę (23 grudnia – dzień przed wigilią Bożego Narodzenia) na stronie www.nszafarze.pl będzie się ukazywała konferencja do odsłuchania, jak również propozycja nabożeństwa, którym będzie można pomodlić się samemu bądź z rodziną.