Serdecznie zapraszam na spotkanie z bł. Michałem Giedroyciem w dniu 8 marca 2019 roku do kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie (róg Sławkowskiej i św. Marka).

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już czternasty) kurs przygotowawczy do posługi świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej. Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.

W ramach obchodów 50-lecia ogłoszenia encykliki Humanae Vitae bł. Pawła VI, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie organizuje Piknik Rodzinny pod Oknem Papieskim.

W czerwcu 2018 roku, w dniu ojca (23 VI) po raz drugi wspólnie z liderami wielu męskich środowisk w Polsce organizujemy „Męskie Oblężenie Jasnej Góry” – narodową pielgrzymkę mężczyzn.