Cytat z Pisma Świętego

Ty zaś powróć do Boga swojego - strzeż pilnie miłości i prawa i ufaj twojemu Bogu! (Oz 12,7)