Cytat z Pisma Świętego

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. (J 13,34-35)

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 19:33 nagle, w wieku 49 lat i 24 lat kapłaństwa, odszedł do Pana śp. ks. dr Marek Leśniak. Kanonik Kapituły Kolegiackiej przy bazylice św. Floriana, wieloletni Kapelan Rady 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie Rycerzy Kolumba, wielki orędownik Rycerzy Kolumba, wiceprezes Fundacji im. św. Jana Kantego w Krakowie, członek i Prokurator Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie, wykładowca teologii moralnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, były przełożony i wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, członek KO Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, od 10 lat duszpasterz w kościele św. Floriana w Krakowie.

Ks. Marek od wielu lat przychodził do kolejnych grup kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z wykładem: O kształtowaniu sumienia. Polecamy jego osobę naszej modlitwie o łaskę wiecznego zbawienia.

Uroczystości pogrzebowe:

Poniedziałek, 7 sierpnia - Arka Pana (mapa)
Godz. 14:00 – Wprowadzenie trumny z ciałem i nabożeństwo w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach – Arka Pana
Godz. 15.00 – Msza Święta

Wtorek 8, sierpnia - bazylika św. Floriana (mapa)
Godz. 10.00 – Wprowadzenie trumny z ciałem i różaniec.
Godz. 11.00 – Msza Św. pogrzebowa w kolegiacie św. Floriana w Krakowie i złożenie ciała w krypcie kolegiackiej.

Zamiast kwiatów można złożyć ofiarę do puszek na rzecz:
- Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie
- Fundacji św. Jana Kantego w Krakowie

Pogrążeni w żałobie: Mama, Siostry z Rodzinami, Kapłani kościoła św. Floriana