Cytat z Pisma Świętego

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. (Mk 10,52)

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już dziesiąty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.

W dniu 25.10.2014 roku o godz. 9.00 w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach rozpocznie się kurs przygotowawczy do podjęcia tej posługi. Kurs będzie obejmował siedem sesji (wykłady i ćwiczenia trwają na każdym spotkaniu do godziny 14.00): 25.10.2014; 22.11.2014; 13.12.2014; 17.01.2015; 31.01.2015; 14.02.2015; 21.03.2015 oraz wyjazdowe rekolekcje 6-8.03.2015 w Bystrej (przyjazd piątek do godz. 18.00 – rozjazd w niedzielę po obiedzie). Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 28.03.2015 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu, zakup alby, zakup bursy, uczestnictwo w rekolekcjach).

Zobacz szczegóły i pobierz kartę zgłoszenia...