Cytat z Pisma Świętego

Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. (Iz 40,31)

1. Formacja stała nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji krakowskiej

Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała, formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej spełnia swą posługę.

  • poza tym szafarz jest obowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich (zapisy na rekolekcje – corocznie do 15 września). Koszt rekolekcji - 150 zł.

Rekolekcje 2013/14 do wyboru w czterech terminach: razem dla I, II, III, IV, V, VI i VII grupy szafarzy:

1 termin:         20-22 września 2013 roku

2 termin:         11-13 października 2013 roku

3 termin:         29 listopada - 1 grudnia 2013 roku

4 termin:         10 - 12 stycznia 2014 roku

Rekolekcje poprowadzi ks. Mirosław Żak wraz z Mężczyznami św. Józefa, oraz dla grupy IX szafarzy 13-15 grudnia 2013 roku. Poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec.

  • uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (przynajmniej jesienią i na wiosnę) – terminy spotkań podawane są na stronie internetowej oraz bezpośrednio od Odpowiedzialnych rejonowych,
  • zapoznać się każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą (wykaz lektur na naszej stronie w dziale DOKUMENTY),
  • uczestniczyć w styczniowym opłatku u Księdza Kardynała (piątek 17.01.2014 roku o godz. 17.00Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach),
  • uczestniczyć w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka (poniedziałek 5.05.2014 roku o godz.19.00),
  • uczestniczyć w procesji św. Stanisława z katedry na Wawelu na Skałkę (niedziela 11.05.2014 roku od godz. 8.00),
  • uczestniczyć w Pielgrzymce Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej(sobota 30.08.2014 roku o godz. 10.30).

Jeśli nie możemy uczestniczyć w którymś z tych wydarzeń, to postarajmy się mocno, aby uczestniczyć w kolejnym… Jest grupa szafarzy, którzy nie pojawia się na żadnych wydarzeniach i uroczystościach.

2. Błogosławieństwo do posługi nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (IX grupa) będzie miało miejsce 12.04.2014 (sobota) w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach o godz. 1100. Zapraszamy wszystkich szafarzy. Tradycyjnie podejmujemy na Eucharystii posługę liturgiczną oraz śpiew. Uczestniczymy we Mszy św. w albach. Zajmujemy miejsca z prawej strony Bazyliki.

3. Msza Krzyżma Świętego - Pielgrzymka Służby Liturgicznej w Roku Kanonizacji Jana Pawła II do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wielki Czwartek 17.04.2014 r. godz. 1000. Uczestniczymy we Mszy św. w albach. Zajmujemy miejsca z prawej strony Bazyliki.

4. W dniach 13-15.06.2014 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej organizowane będą rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Marek Gilski. Zapisów na rekolekcje można dokonywać w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w Krakowie, ul. Wiślna 12/6 lub tel. 12 628 82 31, najpóźniej do 7.06.2014 r. Rozpoczęcie rekolekcji tradycyjnie kolacją w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie. Tą informację proszę przekazać w gronie przyjaciół i znajomych. Koszt rekolekcji – 150 zł.

5. Przedłużenie misji do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. na kolejny rok uzyskujemy na podstawie opinii Księdza Proboszcza (którą przekazujemy na rekolekcjach!!!), lektury przynajmniej jednej książki, oraz udziału w rekolekcjach dla nadzwyczajnych szafarzy.

Na rekolekcjach czy też na rejonowych spotkaniach formacyjnych obowiązuje odświętny strój.

6. Książeczkę (Legitymację) „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” mamy dostarczyć do 15 marca każdego roku do swojego rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny rok. Misja kończy się 30 kwietnia. Uaktualnione książeczki rejonowy przekazuje nadzwyczajnym szafarzom w swoim rejonie (np. na wiosennym spotkaniu formacyjnym w rejonie).

7. Nadzwyczajni szafarze swoją posługę powinni sprawować w jednakowych albach. Tworzymy wspólnotę i powinniśmy stosować jednolity wzór naszych strojów liturgicznych. Jeśli ktoś ma już albę mocno podniszczoną, z racji wieloletniej lub bardzo częstej posługi, to można zamówić sobie nową, u ciągle tej samej krawcowej, która szyje nam alby od samego początku.

Przypominamy, że jest to p. Maria Biskupska tel. 12 311 22 03 Kraków, os. Dywizjonu 303 nr 51/36.

8. Ciągle aktualna jest propozycja Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, aby nadzwyczajni szafarze ufundowali jedną mozaikę w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach. Koszt takiej mozaiki – to ok. 30 tysięcy złotych. Do chwili obecnej zebrana została kwota 13 000zł – BÓG ZAPŁAĆ tym, którzy złożyli już ofiarę. Prosimy o dalsze wpłaty na nasze konto: 39 1140 2004 0000 3702 0582 2842 z dopiskiem Mozaika.

9. Od kilku miesięcy trwają prace przygotowawcze do napisania książki o posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Książka ta, ma ukazać posługę szafarzy trochę w szerszym zakresie, niż dotychczas wydane pozycje na ten temat. Gdy więc autorki (a są to Panie: Iwona Budziak oraz Katarzyna Warchał) zwrócą się do Was o pomoc – to prosimy o serdeczny i odpowiedzialny odzew. Może też będą chciały porozmawiać z Waszymi bliskimi, znajomymi czy też z chorymi, którym posługujecie.

10. Przypominamy, aby informować Księdza Opiekuna lub Odpowiedzialnych w Rejonach - o wydarzeniach związanych z Waszą posługą czy o wydarzeniach losowych. Dobrze by było - aby ci, co go jeszcze nie mają - postarali się o adres email grzecznościowy lub np. kogoś z rodziny. Wtedy informacje do wszystkich, byłyby przekazywane szybko i sprawnie.

11. Wszystkie ważne informacje i przypomnienia o wydarzeniach znajdują się również na naszej stronie: www.nszafarze.org