Cytat z Pisma Świętego

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (J 3,16-17)

Znane już są terminy rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, będących obowiązkowym punktem programu formacyjnego w roku 2013/2014. Przypominamy, że zapisy na te rekolekcje kończą się 15 września. Na rekolekcje powinno się zapisać około 270 szafarzy czyli po około 67-68 osób na każdy termin. Zachęcamy do zapisów na turnusy wrześniowe i październikowe, kiedy zazwyczaj jest najmniejsze obłożenie.

Przy telefonicznych zgłoszeniach w Duszpasterstwie przy ul. Wiślnej prosimy korzystać tylko z numeru 12 628 82 31.

Rekolekcje będzie prowadził ks. Mirosław Żak wraz z Mężczyznami św. Józefa.

Terminy rekolekcji:

  • 20-22 września 2013
  • 11-13 października 2013
  • 29 listopada - 1 grudnia 2013
  • 10-12 stycznia 2014

Termin obowiązkowych rekolekcji dla VIII grupy jest ustalony na 13-15 grudnia 2013 r. VIII grupa nie musi się zapisywać - ten termin rekolekcji jest zarezerwowany wyłącznie dla niej. Rekolekcjie poprowadzi ks. Stanisław Szczepaniec.