Cytat z Pisma Świętego

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49,15)

W noc wigilijną zmarł nasz współbrat, szafarz Stanisław „Stanley” Michalski z parafii Matki Boskiej Saletyńskiej w Krakowie. Chorował od długiego już czasu. W zeszłym roku przebył zawał i udar, ale niewiele zmniejszył tempo pomocy w parafii. Był filarem Rady Parafialnej.

Pogrzeb Ś.P. Stanisława odbędzie się w piątek, 30 grudnia 2016 roku. Msza święta rozpocznie się o godzinie 12:00 na cmentarzu parafialnym MB Zwycięskiej w Krakowie, przy ulicy Zawiłej.

Może być potrzebna pomoc w komunikowaniu.