Cytat z Pisma Świętego

Ty zaś powróć do Boga swojego - strzeż pilnie miłości i prawa i ufaj twojemu Bogu! (Oz 12,7)

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe wraz z rodziną) włączają się w doroczną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej – 31.08.2013 (sobota), godz. 10:30. Na tej pielgrzymce nadzwyczajni szafarze ubrani w albach wejdą z całą asystą w procesji wejścia, zajmą wyznaczone miejsce oraz podejmą posługę pateny w czasie Komunii świętej