Cytat z Pisma Świętego

By pojęli Twoi, Panie, umiłowani synowie, że nie urodzaj plonów żywi człowieka, lecz słowo Twoje utrzymuje ufających Tobie. (Mdr 16,26)

18.00 - Msza Święta (wotywa o Najświętszej Eucharystii) - celebrans: ks. Artur Czepiel.
18.30 - litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (organista)
19.00 - Przywitanie Księdza Arcybiskupa oraz Szafarzy przez Kustosza sanktuarium.
             • Pieśń do Ducha Świętego.
             • Konferencja Księdza Arcybiskupa.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
             • Kwadrans adoracji prowadzony przez ks. Artura i Szafarzy.
             • 10 minut adoracji w ciszy.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i schowanie Pana Jezusa.
Końcowe podziękowanie księdza Artura.