Cytat z Pisma Świętego

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3, 16-17)

W sobotę 28 marca 2015 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz pobłogosławił X grupę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej.

Błogosławieństwo do tej posługi, otrzymało 39 mężczyzn z 29 parafii Archidiecezji, w tym z 16 parafii, gdzie nie było dotychczas nadzwyczajnych szafarzy.

W 10-lecie ustanowienia posługi nadzwyczajnych szafarzy w Archidiecezji Krakowskiej - odbyło się również odnowienie błogosławieństwa wszystkich szafarzy.

Obecnie na terenie Archidiecezji Krakowskiej będzie posługiwać 375 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w 176 parafiach.


FOT. Piotr Kuzera