Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
w roku formacyjnym 2018/2019

Grupa I - XII

Rekolekcje 2018/2019 będą do wyboru w siedmiu terminach razem dla grup do I – XII nadzwyczajnych szafarzy.
1 termin: 11-13 maja 2018 roku - odbyły się
2 termin: 25-27 maja 2018 roku - odbyły się
3 termin: 28-30 września 2018 roku
4 termin: 12-14 października 2018 roku
5 termin: 16-18 listopada 2018 roku
6 termin: 30 listopada - 2 grudnia 2018 roku
7 termin: 1-3 lutego 2019 roku

Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje przez stronę internetową najpóźniej do 15 września 2018 roku na jeden z zaplanowanych terminów. Z powodów losowych można w późniejszym czasie zmienić termin rekolekcji. Na siedem terminów rekolekcji powinno się zapisać ponad 491 nadzwyczajnych szafarzy. Zapisujemy średnio po 70 uczestników na rekolekcje. Koszt rekolekcji 180 zł.

Grupa XIII
Rekolekcje 7-9 grudnia 2018 roku. Poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec.
Wszystkie tury rekolekcji odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej (rozpoczęcie kolacją w piątek o 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie).

Przedłużenie misji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Przedłużenie misji na kolejny rok dla posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej będzie na podstawie przedłożonej opinii Księdza Proboszcza i udziału w rekolekcjach.

Forma przekazywania dokumentów do przedłużenia misji w książeczkach „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej”:
1. Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje przez stronę internetową na jeden z zaplanowanych terminów.
2. Na rekolekcje przywozimy ze sobą opinię Księdza Proboszcza o podejmowanej posłudze (jeżeli w parafii jest kilku szafarzy to oddzielnie dla każdego) i składamy je Księdzu Opiekunowi na rekolekcjach.
3. Natomiast książeczkę „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” mamy dostarczyć do 15 marca każdego roku do swojego Odpowiedzialnego Rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny rok. Misja kończy się 30 kwietnia. Uaktualnione książeczki Odpowiedzialny Rejonowy przekazuje nadzwyczajnym szafarzom w swoim rejonie (na wiosennym spotkaniu formacyjnym w rejonie).

Formacja stała nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji krakowskiej

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa, formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej spełnia swą posługę. Poza tym jest obowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią i na wiosnę) oraz zapoznać się każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą (wykaz lektur na naszej stronie - dział DOKUMENTY), uczestniczyć w diecezji w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka 5.05.2019 roku, w procesji św. Stanisław z katedry na Wawelu na Skałkę, oraz w opłatku u Księdza Arcybiskupa.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe wraz z Rodziną) włączają się w doroczną Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej - 16.09.2018 roku (niedziela).

Rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W dniach 14-16.06.2019 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej organizowane będą rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
Zapisu na rekolekcje można dokonywać przez stronę internetową  Rozpoczęcie rekolekcji kolacją w piątek 14.06. o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę 16.06. po obiedzie.

Błogosławieństwo do posługi nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (XIV grupa) będzie miało miejsce 13.04.2019 (sobota) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 10:30. Prosimy o przybycie wszystkich szafarzy. Uczestniczymy we Mszy św. w albach. Zajmujemy miejsca z prawej strony Bazyliki.