Cytat z Pisma Świętego

Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa. (Mt 9,22)

W niedzielę 5. maja 2013 odbędzie się IV pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Archidiecezji Krakowskiej wraz z rodzinami, do grobu swojego patrona, św. Stanisława Kazimierczyka, w Kościele Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu.

We Mszy św., która rozpocznie się o godz. 19:00, uczestniczymy w albach oraz tradycyjnie podejmujemy posługę liturgiczną oraz śpiew.