Cytat z Pisma Świętego

Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: «Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło». (2Krn 20,20)

Króluj nam Chryste

Drodzy Bracia!

Przypominam, że obowiązuje nas uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej konkretnie dla naszej wspólnoty. Jest to wymóg do przedłużenia pozwolenia na posługiwanie. Kto się nie stawi na rekolekcjach, bądź nie zgłosi słusznej przyczyny braku możliwości wzięcia w nich udziału, nie będzie miał przedłużonej misji.

Propozycją dla wszystkich Szafarzy, szczególnie tych, którzy się obawiają w czasie pandemii czasu wspólnego na rekolekcjach jest możliwość udziału w dniu skupienia.

26 marca 2022r

Sanktuarium świętego Jana Pawła II 

15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia,
16.00 Konferencja
17.00 Msza Święta

Wtedy można dostarczyć opinie.

Zapraszam każdego Nadzwyczajnego Szafarza Archidiecezji Krakowskiej w tym dniu na Białe Morza w Krakowie.

Ryszard Kilanowicz
Duszpasterz Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej