Króluj nam Chryste!!!
Dziś ostatnia konferencja. Podsumowanie tych treści, które niesie ze sobą adwent, które my sami często mamy w sobie, ale nimi nie żyjemy. Być na drodze adwentowego oczekiwania to szukanie w sobie i drugim człowieku Boga. A gdy Go już znajdziemy to własnym życiem dajemy Go dalej.

"Boże Narodzenie"
- dzisiejszą naukę głosi ks. Ryszard Kilanowicz

Nabożeństwo Biblijne na 23 grudnia 2020 roku