Spotkanie rejonowe dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z rejonów: suskiego i wadowickiego odbędzie się 22 lutego 2013 roku w Bieńkówce. Rozpoczęcie Drogą Krzyżową o godz.16.30.