Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe wraz z rodziną) włączają się w doroczną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej – 31.08.2013 (sobota), godz. 10:30. Na tej pielgrzymce nadzwyczajni szafarze ubrani w albach wejdą z całą asystą w procesji wejścia, zajmą wyznaczone miejsce oraz podejmą posługę pateny w czasie Komunii świętej