Od 1 do 3 marca 2013 roku w Bystrej, odbyła się ostatnia tura rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

FOT. Piotr Kuzera