Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016 oraz ruch modlitewny „Adoremus” zapraszają na II sympozjum poświęcone adoracji Najświętszego Sakramentu. Odbędzie się ono w sobotę, 1 marca 2014 roku, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W miejscu, gdzie w chwili śmierci bł. Jana Pawła II rozpoczęła się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, chcemy umocnić się w naszym przeżywaniu adoracji i przyczynić się do jej rozwoju w życiu osobistym i wspólnotowym. Jesteśmy przekonani, że w obliczu wyzwań, jakie stawia dzisiejszy świat, wobec dzieła nowej ewangelizacji, jakie Kościół realizuje, a także podejmując ważne zadanie, jakim jest przygotowanie kanonizacji bł. Jana Pawła II i Światowych Dni Młodzieży, potrzebujemy więcej modlitwy, także tej adoracyjnej.

11 lutego 2014 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy XXII Światowy Dzień Chorego. Krakowskie główne obchody XXII Światowego Dnia Chorego odbędą się w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

21 stycznia 2014 roku w wieku 47 lat zmarł nasz Brat szafarz - Ś.P. Piotr Prokop. Pogrzeb odbył się w sobotę 25 stycznia w  parafii św. Wawrzyńca w Regulicach, w której mieszkał i posługiwał. Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Władysław Zązel, Duszpasterz Trzeźwości i Kapelan Klubów Abstynenckich Diecezji Bielsko-Żywieckiejinicjator i duszpasterz wesel bezalkoholowych "Wesela Wesel". Kazanie wygłosił O. Albert Wach OCD, który specjalnie na uroczystości pogrzebowe przyleciał z Rzymu, gdzie obecnie posługuje. Jest on przyjacielem rodziny Ś.P. Piotra i jej przewodnikiem duchowym. W swoim kazaniu świadczył o wielkości życia duchowego naszego Brata, przekładającego się na życie codzienne. Szczególnym świadectwem były cytowane przez niego fragmenty korespondencji Piotra - dotyczące posługi nadzwyczajnego szafarza.

Spotkania rejonowe nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbędą się w następujących terminach

Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała, formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej spełnia swą posługę.