11 lutego 2014 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy XXII Światowy Dzień Chorego. Krakowskie główne obchody XXII Światowego Dnia Chorego odbędą się w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

21 stycznia 2014 roku w wieku 47 lat zmarł nasz Brat szafarz - Ś.P. Piotr Prokop. Pogrzeb odbył się w sobotę 25 stycznia w  parafii św. Wawrzyńca w Regulicach, w której mieszkał i posługiwał. Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Władysław Zązel, Duszpasterz Trzeźwości i Kapelan Klubów Abstynenckich Diecezji Bielsko-Żywieckiejinicjator i duszpasterz wesel bezalkoholowych "Wesela Wesel". Kazanie wygłosił O. Albert Wach OCD, który specjalnie na uroczystości pogrzebowe przyleciał z Rzymu, gdzie obecnie posługuje. Jest on przyjacielem rodziny Ś.P. Piotra i jej przewodnikiem duchowym. W swoim kazaniu świadczył o wielkości życia duchowego naszego Brata, przekładającego się na życie codzienne. Szczególnym świadectwem były cytowane przez niego fragmenty korespondencji Piotra - dotyczące posługi nadzwyczajnego szafarza.

Spotkania rejonowe nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbędą się w następujących terminach

Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała, formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej spełnia swą posługę.

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już dziewiąty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Zgodnie z dekretem Księdza Kardynała wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.