Cytat z Pisma Świętego

Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszę (Iz 66,13)