Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
w roku formacyjnym 2017/2018

Grupa I - XI

Rekolekcje 2017/2018 będą do wyboru w siedmiu terminach razem dla grup do I - XI nadzwyczajnych szafarzy.
1 termin: 26-28 maja 2017 roku - odbyły się
2 termin: 9-11 czerwca 2017 roku - odbyły się
3 termin: 22-24 września 2017 roku
4 termin: 6-8 października 2017 roku
5 termin: 17-19 listopada 2017 roku
6 termin: 1-3 grudnia 2017 roku
7 termin: 12-14 stycznia 2018 roku
Rekolekcje poprowadzi ks. Michał Leśniak

Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje przez stronę internetową lub w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Kraków, ul. Wiślna 12/6 - telefonicznie (12 62 88 232) lub osobiście najpóźniej do 15 września 2017 roku na jeden z zaplanowanych terminów. Z powodów losowych można w późniejszym czasie zmienić termin rekolekcji. Na siedem terminów rekolekcji powinno się zapisać ponad 420 nadzwyczajnych szafarzy. Zapisujemy średnio po 60 uczestników na rekolekcje. Duszpasterstwo jest czynne od poniedziałku do środy w godz. od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 oraz w czwartek od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00. W czasie wakacji od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 13.00. Koszt rekolekcji 150 zł.

Grupa XII
Rekolekcje 8-10 grudnia 2017 roku. Poprowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec.
Wszystkie tury rekolekcji odbywać się będą w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej (rozpoczęcie kolacją w piątek o 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie).

Rekolekcje 2018/2019 będą do wyboru w siedmiu terminach razem dla grup do I - XII nadzwyczajnych szafarzy. Pierwsze dwa:
1 termin: 11-13 maja 2018 roku
2 termin: 25-27 maja 2018 roku
Rekolekcje poprowadzi ks. Kamil Żółtaszek.


Przedłużenie misji nadzwyczajnych szafarzy
Komunii świętej

Przedłużenie misji na kolejny rok dla posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej będzie na podstawie przedłożonej opinii Księdza Proboszcza i udziału w rekolekcjach.

Forma przekazywania dokumentów do przedłużenia misji w książeczkach „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej”:
1. Każdy szafarz zapisuje się na rekolekcje przez stronę internetową lub w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, Kraków, ul. Wiślna 12/6 - telefonicznie (12 6288232) lub osobiście najpóźniej do 15 września 2017 roku na jeden z zaplanowanych terminów.
2. Na rekolekcje przywozimy ze sobą opinię Księdza Proboszcza o podejmowanej posłudze (jeżeli w parafii jest kilku szafarzy to oddzielnie dla każdego) i składamy je Księdzu Opiekunowi na rekolekcjach.
3. Natomiast książeczkę „Pomocnik w udzielaniu Komunii świętej” mamy dostarczyć do 15 marca każdego roku do swojego Odpowiedzialnego Rejonowego w celu przedłużenia misji na kolejny rok. Misja kończy się 30 kwietnia. Uaktualnione książeczki Odpowiedzialny Rejonowy przekazuje nadzwyczajnym szafarzom w swoim rejonie (na wiosennym spotkaniu formacyjnym w rejonie).


Formacja stała nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w Archidiecezji krakowskiej

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa, formacja stała odbywa się przede wszystkim w parafii, w której nadzwyczajny szafarz Komunii świętej spełnia swą posługę. Poza tym jest obowiązany raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych specjalnie dla nich, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych nadzwyczajnych szafarzy w rejonie (jesienią - listopad i na wiosnę) oraz zapoznać się każdego roku przynajmniej z jedną wyznaczoną lekturą (wykaz lektur na naszej stronie - dział DOKUMENTY), uczestniczyć w diecezji w Pielgrzymce do grobu patrona nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława Kazimierczyka 5.05.2018 roku, w procesji św. Stanisław z katedry na Wawelu na Skałkę, Pielgrzymce Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz w styczniowym opłatku u Księdza Kardynała.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (o ile to możliwe wraz z Rodziną) włączają się w doroczną Pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Kalwarii Zebrzydowskiej - 1.09.2018 roku (sobota).

Opłatek z Księdzem Arcybiskupem będzie 27.01.2018 (sobota) w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach o godz. 10.00. Jest zwyczajem wszystkich nadzwyczajnych szafarzy, że w takich uroczystych celebracjach uczestniczymy w stroju liturgicznym.


Rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W dniach 8-10.06.2018 roku w Domu Rekolekcyjnym w Bystrej organizowane będą rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Poprowadzi je ks. Michał Leśniak.
Zapisu na rekolekcje można dokonywać przez stronę internetową oraz w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, Kraków, ul. Wiślna 12/6 najpóźniej do 2.06.2018 r. Rozpoczęcie rekolekcji kolacją w piątek 8.06. o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę 10.06. po obiedzie.


Błogosławieństwo do posługi nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (XIII grupa) będzie miało miejsce 24.03.2018 (sobota) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 10:30. Prosimy o przybycie wszystkich szafarzy. Uczestniczymy we Mszy św. w albach. Zajmujemy miejsca z prawej strony Bazyliki.

Cykliczne

  • Co czwartek, w bazylice Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, o godz. 19:00 odprawiana jest Msza św. za wstawiennictwem św. Stanisława Kazimierczyka.

Kalendarz bieżący

Jeśli masz konto wraz z osobistym kalendarzem w domenie katolicki.eu, gmail.com lub innej opartej na systemie Gmail, możesz dodać ten kalendarz do swojego.